Jonkinasteista ientulehdusta sairastaa jo yli 90% väestöstämme. Se on kaikkien hampaallisten ihmisten (ja lemmikkieläinten) riesa.

Diagnoosia ja ientulehduksen huomaamista valitettavasti usein viivyttää itse hampaiden moitteeton kunto: kun tarkastuksessa ei löydy reikiä, ajatellaan helposti, että kaikki on pientä loppurapsuttela vaille valmista. Tämä on ongelma varsinkin teini-ikäisillä ja nuorilla aikuisilla, joiden hampaiden yleiskunto on viime vuosikymmeniä parantunut huimasti ja hampaat voivat olla täysin ehjät ja paikkaamattomat.  Ns. hyvät hampaat ovat ansa hammaslääkärille, jos tarkastusta tehdessä keskitytään vain karieksen, reikien etsintään.

Ientulehdus on kuitenkin varsinkin alku- ja keskivaiheessa vähäoireinen ja kivuton ja siten vaikeasti todettavissa. Diagnoosin tulisi siksi aina olla hammaslääkärin tekemä.  Hammastarkastuksen yhteydessä pitäisi aina mitata ientaskut ja vielä varmistaa tulos hammasväliharjalla. Pelkän ientaskumittarin käyttö diagnoosia tehdessä voi yllättävästi valehdella, kun hammasväliharjalla diagnoosia varmistettaessa todetaankin verenvuotoa hammasväleistä. Kliinisen tarkastuksen lisäksi hammaslääkärin tulisi kartoittaa myös röntgenkuvista hampaita kiinnittävän leukaluun tila ja tehdä näiden perusteella arvio potilaan sen hetkisestä tilanteesta.

Kuinka voit itse kotona tutkia, onko sinulla ientulehdus?

Ota tukeva, puinen kolmionmallinen hammastikku ja työnnä se hammasväliin vaakatasossa, mielellään niin, että kärki ulottuu sisäpuolelle asti. Verta vuotavat hammasvälit ovat tulehtuneita, vuotamattomat terveitä. Mitä äkäisempi ja voimakkaampi vuoto hammasväleistä purkautuu, sen ärhäkämpi on ientulehduksesi. Jos hampaasi vuotavat jo pelkän sähköharjauksen jäljiltä, ja olet muuten perusterve, sinulla on varmasti ientulehdusta.

Ientulehduksen hoito

Ientulehdus on paljastumassa uudeksi kansantaudiksemme ja se on ylivoimaisesti yleisin suusairautemme. Sen mittavat, haitalliset vaikutukset yleisterveyteen ovat nostamassa ientulehduksen hoidon kaikkein tärkeimmäksi hammaslääkärin vastaanotolla annettavaksi hoitoimenpiteeksi. Tämän takia meillä Apollonian Hammaslääkäreissä ientulehduksen hoitaa aina kokenut hammaslääkäri.

Koska ientulehduksen hoito on tärkeintä ja merkityksellisintä hammaslääkärissä annettavaa hoitoa, hoitosarja pitäisi aina aloittaa ientulehduksen hoidolla. Paikkaus- ja muihin korjaustoimiin on hammaslääkärissä valitettavasti usein kova kiire. Kalliiden keraamisten paikkojen ja implanttien tekeminen verta vuotavien ikenien ”sekaan” on teknisesti eritäin haastavaa, ja johtaa monesti laadullisesti huonoon lopputulokseen. Veriset ikenet haittaavat näkyvyyttä ja huonontavat korjauksessa käytettävien materiaalien toimivuutta; paikkausmuovit ja niiden kiinnitysliimat ovat erittäin herkkiä kosteudelle. Tämä ientulehduksen hoidolla alkava hoitojärjestys on jo vuosikymmenien ajan opetettu kaikille Suomessa valmistuneille hammaslääkäreille, mutta se usein valitettavasti unohtuu käytännön työssä.

Poiketen muusta hammas- ja suusairauksien hoidosta ientulehduksen varsinainen hoito tapahtuu loppujen lopuksi kotona. Koska kyseessä on krooninen, parantumaton sairaus, kotihoito ja kotihoidon kontrolli ovat täysin keskeisessä asemassa. Plakkia muodostuu hampaiden pinnalla jatkuvasti ja jos ajatellaan, että hammaslääkäri pystysi pitämään tämän taudin oireet poissa, se tarkoittaisi, että potilas kävisi pesettämässä hampaansa hammaslääkärin vastanotolla. Monesti näkee potilaille annettava ohjeita mennä hammaslääkäriin hoidattamaan ientulehduksensa. Hammaslääkäri ei vain voi, vaikka haluaisikin, yksin hoitaa potilaan tulehdusta: sen hoidon on tapahduttava kotikylpyhuoneessa. Vaikka ammattimainen puhdistus tehtäisiin 2-3 kertaa vuodessa, potilaan omalle kontolle jää silti 362 päivän hampaiden puhdistus. Tämän takia hyvää ja tunnollista kotihoitoa ei yksinkertaisesti voi korvata millään!

Hammaslääkärin rooli ientulehduksen hoidossa on tukea vastaanotolla omilla toimenpiteillään potilaan kotihoitoa. Hyvä kotihoitoon perehdytys ja huolellinen hammaskiven poisto kuuluvat hammaslääkärin vastuulle. Vastaanotolla näytetään potilaalle kädestä pitäen hammasväliharjan käyttö ja annetaan ohjeet mahdollisesta suuveden käytöstä alkuvaiheessa kotihoidon tukena. Vastaanotolla tapahtuu myös tärkeä kotihoidon kontrolli. Hoito on valmis vasta kun hoidon vaste eli tulos on kontrolloitu erillisellä hoitokäynnillä. Tällöin voidaan vielä kerrata potilaalle hankalien kohtien kotihoitoa ja poistaa mahdolliset jäännöshammaskivet sekä tietysti varmistaa, että potilas on sisäistänyt kotihoidon.

Säännöllinen hammasvälien puhdistaminen oikeankokoisilla hammasväliharjoilla on koko kotihoidon tärkein prosessi. Tämä tosiasia on syytä tehdä selväksi potilaalle, ja korostaa kotihoitoon sitoutumisen välttämättömyyttä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tulehdusta aiheuttavat bakteerit ovat vähähappisen tilan asukkeja. Tämän takia ne viihtyvät ientaskuissa ikenen alla, ienrajoissa ja erityisesti hammasväleissä, joissa on otolliset, vähähappiset olosuhteet. Näissä tiloissa bakteerit ovat parhaiten suojassa harjaukselta ja pudistukselta. Napakka, oikean kokoinen hammasväliharja hieroo mekaanisesti ientä ja puskee happea hammasväleihin muuttaen näin bakteerien elinympäristöä hapelliseksi, tulehdusbakteereille epäedulliseksi elinympäristöksi ja biologinen sota tulehdusbakteereita vastaan käynnistyy.

Hyvin yleisesti suositeltu hammaslanka on huono hapen kuljettaja ja tehoton ientulehduksen hoitoväline.

Myös sähköharjan oikeaoppista käyttöä tulee käydä läpi potilaan kanssa. Paras sähköharja on ladattava, vähintäänkin 41 000 liikettä minuutissa sykkivä laite.  Sähköharja ei vastoin yleistä luuloa aiheuta ienvetäytymiä. Päinvastoin se on tutkimuksissa todettu käsiharjaa hellävaraisemmaksi ja turvallisemmaksi sekä yksinkertaisesti tehokkaammaksi bakteeripeitten poistajaksi: jotta pääsisit samaan tulokseen harjattuasi suositellut 2 minuuttia sähköharjalla, sinun pitäisi harjata 6 minuuttia käsiharjalla, siis 12 minuuttia päivässä!

Keskittymällä pitämään ikenet kunnossa ja hampaiden pinnat puhtaina, vähenee karieksen esiintyvyys ikään kuin kylkiäisenä: puhdas hampaan pinta reikiintyy huonosti. Karieksen väheneminen ja kenties loppuminen johtaa juurihoitojen tarpeen vähenemiseen. Koska varsinkin juurihoidetun poskihampaan ennuste on usein huono ja juurihoito johtaa hampaan poistoon. Loppujen lopuksi hyvä ienterveys vähentää hammashoidon kokonaiskustannuksia.

Ientulehdus ja yleissairaudet

Useat viimeaikaiset tutkimukset ympäri maailmaa näyttävät osoittavan entistä selvemmin yhteyden ientulehduksen ja lukuisten yleissairauksien välillä. Tämä tulee johtamaan väistämättä asennemuutokseen hammaslääkäreiden vastaanotoilla: ennen vain viattomana pidetty ienverenvuoto ja hammaskiven vääjäämätön kertyminen onkin ruvettava ottamaan vakavasti. Tutkimuksissa on havaittu yhteys jopa yli 50 yleissairauteen, kun taas tavallinen paikkaamalla hoituva karies on aina hampaan paikallinen ongelma eikä ole minkään yleissairauden riskitekijä.

Elimistömme kaikki elimet ovat yhteydessä toisiinsa verenkierron välityksellä. Jos ikenet ovat tulehtuneet ja vuotavat herkästi verta, on veriportti avoinna suun bakteereille levitä verenkierron mukana aina aivoihin ja sydämeen saakka eli suun bakteerit pääsevät paikkoihin, jonne ne eivät kuulu. Ientulehdus on elimistössä matala-asteinen tulehdustila, ja tämän nimenomaan on todettu olevan yhteydessä useaan yleissairauteen.

Diabetes oli ensimmäisiä merkittävämpiä autoimmuunitauteihin kuuluvia yleissairauksia, joka yhdistettiin ientulehdukseen. Diabeteksen hoitotasapaino huononee merkittävästi, jos suussa on ientulehdusta, sillä hyvän sokeritasapainon ylläpitäminen vaikeutuu ja vastaavasti huono sokeritasapaino vielä entisestään lisää tulehdusalttiutta.

Myös nivelreuma ja parkinsonintauti provosoituvat ientulehduksesta, joten hoitamalla ientulehdusta lisäämme autoimmuunisairauksia sairastavien potilaidemme hyvinvointia.

Jo pidempään on myös ollut tiedossa, että ientulehdus on riski sydän- ja aivoinfarktin muodostumiseen. Ientulehdusbakteerien erittämät myrkyt paksuntavat verisuonten sisäpintoja, jolloin verisuoni tukkeutuu. Lisäksi paksuuntuneesta kohdasta saattaa irrota riekaleita, jotka ajautuvat verenkierron mukana ahtaisiin suonen mutkiin ja voivat aiheuttaa tukoksia.

Ientulehduksen on todettu provosoivan myös verenpainetautia ja aivoverenvuotoa. Myös merkittäviä yhteyksiä Alzheimerin taudin syntymiseen on tutkimuksissa löydetty. Samoin tietyt nielun, ruokatorven ja vatsan syöpätyypit näyttävät provosoituvan ientulehduksesta. Ientulehdus voi myös käynnistää synnytyksen ennenaikaisesti.

Hyvä ja tunnollinen ikenien hoito kotona ja huolellinen hammaskiven poisto ja kotihoidon kontrolli hammaslääkärin vastaanotolla paitsi lisäävät arvokasta suun terveyttä myös antavat meille suojaa vakavia yleissairauksia vastaan.

Ientulehdus, tupakointi ja hampaiden valkaisu

Tupakointi on ilahduttavasti vähentynyt väestötasolla ja tällä hetkellä enää vain noin 13% väestöstä tupakoi päivittäin. Yleisterveyden heikentämisen (sydän- ja verisuonisairaudet, syövät, keuhkosairaudet) lisäksi tupakointi provosoi ja pahentaa ientulehdusta. Tupakointi huonontaa ikenen verenkiertoa ja heikentää näin potilaan vastustuskykyä ientulehdusta vastaan. Verenkierron heikkeneminen myös hämää sekä hammaslääkäriä että potilasta, ja ikenissä riehuvaa tautia ei havaita tavalliseen tapaan. Tupakoijan riski sairastua ientulehdukseen on nelinkertainen.

Tupakointi huonontaa ja hidastaa haavan paranemista suussa. Tämä on merkittävä riskitekijä varsinkin implanttileikkausten sekä viisaudenhampaan poistoleikkausten yhteydessä. Tupakointi haittaa myös implantin hyvinvointia yleisesti ja heikentää näin hoidon ennustetta.

Tupakka sisältää runsaasti karsinogeenejä eli syöpää aiheuttavia ainesosia, ja tupakointi onkin alkoholin ohella ylivoimaisesti suurin syy suusyövän esiintymiseen.

Tupakanvieroitushoito

Tutkimusten mukaan tehokkaimmaksi tupakoinnin lopettamisvälineeksi on todettu suun kautta otettavat nikotiinittomat lääkkeet (esim. Zuban® ja Champix®). Lääkkeen vaikutus perustuu siihen, että se varaa aivoissa nikotiinireseptorit (kiinnityspaikat) jolloin nikotiinin tarvetta ei enää tunnu. Näihin valmisteihin ei myöskään jää koukkuun kuten nikotiinivalmisteisiin helposti jäädään. Tupakan vieroituslääkkeet ovat reseptilääkkeitä, ja reseptin saat sinua hoitavalta hammaslääkäriltä. Nämä lääkkeet ovat tehokkaita ja hoitokuuri kestää 6-12 viikkoa ja maksaa n. 300 euroa.

Koska tupakointi syvävärjää hampaita kellanruskeiksi, voisi itsensä palkita onnistuneen vieroitushoidon päätteeksi hampaiden valkaisulla. Keltainen hammasluu vaalenee hyvin nykyisillä valkaisumenetelmillä. Meillä on käytössä kotivalkaisumenetelmä, jossa hampaita vaalennetaan yksilölliseen muottiin laitettavalla 15 % karbamidioksidigeelillä.  Valkaisun hinta on n. 300 euroa ja tästä jää potilaalle muotit, joita voidaan käyttää jatkossa ylläpitovalkaisuun, jolloin maksetaan vain geelin hinta. Ennen valkaisua arvioidaan vielä ikenien ja vanhojen paikkojen kunto; nämä voivat asettaa tiettyjä rajoituksia valkaisuhoidolle.

 

Hilkka Kalsi

hammaslääkäri