Uniapneaa sairastavan hengityksessä esiintyy toistuva eri pituisia katkoksia nukkuessa. Tämä häiritsee unta, aiheuttaen päiväväsymystä, keskittymiskyvyn puutetta ja muistin heikkenemistä. Usein tähän liittyy voimakas kuorsaus.

Hengityskatkokseen liittyy veren happipitoisuuden lasku, joka voi aiheuttaa terveyshaittoja. Tällaisia ovat muun muassa lisääntynyt verenpaine- ja sokeritaudin riski. Väsymys lisää onnettomuusriskiä liikenteessä ja työpaikoilla.

Kuorsaaminen voi olla ympäristöhaitta häiriten perheenjäseniä ja jopa seinänaapureita. Valtaosa uniapneaa sairastavista kuorsaa. Eri lähteet antavat erilaisia prosenttiosuuksia, joten ennen kuin aletaan hoitaa pelkkää kuorsaamista kannattaa mielestäni asiaan paneutua laajemmin. Lyhyellä haastattelulla tai kyselylomakkeen täytöllä voidaan aloittaa. Jos katsotaan tarpeelliseksi, nukkuminen voidaan rekisteröidä yöpolygrafialla, josta mahdollinen uniapnean havaitaan. Tämä tapahtuu nykyisin kotona ns. unisalkun avulla.

Uniapneaa voidaan pitää elintasosairautena, koska valtaosaan tapauksia liittyy ylipaino. Uniapneaa voi kuitenkin sairastaa, vaikka ei olisi ylipainoinen. Muita syitä tautiin voivat olla nenän ahtaus, pieni alaleuka, suuri kieli tai muut nenänielua ahtauttavat tekijät. Lisäksi tupakointi lisää nielun limakalvon turvotusta. Alkoholi ja unilääkkeet pahentavat omalta osaltaan tautia. Valtaosa uniapneaan sairastuneista on miehiä. Naisilla vaihdevuosien jälkeen sairastuvuus tavoittaa miehet.

Hoitona suositellaan ylipainon, alkoholin ja tupakoinnin välttämistä. Vaikeassa ja keskivaikeissa tapauksissa unenaikainen ylipainehengityshoito CPAP on ykkösvaihtoehto. Jos tämä ei käy, voidaan käyttää kuorsauksenestokiskoa, joka tuo alaleuan ja pehmytkudokset eteen avartaen hengitystietä. Kuorsauksenestokisko on nimensä mukaisesti ykkösvaihtoehto kuorsauksen estoon. Kiskoja on markkinoilla monta eri tyyppiä. Parhaimpana pidän sellaista kiskoa, jossa alaleuan eteen tuonnin määrää voidaan jälkikäteen muunnella. Hinnat vaihtelevat 700-1000 € välillä riippuen kiskon tyypistä ja käytetystä hammaslaboratoriosta. Kirurgialla voidaan myös tietyissä tapauksissa hoitaa uniapneaa ja kuorsausta.

Kun uniapnea on hoidossa myös painon ja muu elämän hallinta on helpompaa.

Tapio Jaakkonen

hammaslääkäri, hammasteknikko