Suomessa ikääntyneiden määrä kasvaa jatkuvasti kuten lehdistä olemme saaneet lukea. Lääketieteellisten hoitojen ja menetelmien kehittyminen mahdollistavat sen, että yhä useampi meistä elää yli 90-vuotiaaksi. Tutkimusten mukaan myös yhä useampi vanhenee hampaallisena, sillä vähemmistönä ovat ne, joilla ei ole enää jäljellä yhtään omaa hammasta. Poistettuja hampaita on korvattu siltaproteeseilla tai irrotettavilla hammasproteeseilla, mutta tänä päivänä potilaille tehdään yleisimmin implantteja joko yhtä tai useampaa menetettyä hammasta korvaamaan.

Iän myötä monen toimintakyky laskee, ja selviytyminen päivittäisistä askareista vaikeutuu. Suun ja hampaiden huolellinen puhdistaminen hankaloituu käden ja sormien toiminnan heikentyessä. Muistisairauden vuoksi iäkäs henkilö ei muista tai jaksa huolehtia suunsa puhtaudesta. Näön heiketessä ei myöskään pysty näkemään hampaiden puhdistamisen lopputulosta. Hampaiden pinnoille kertyviä vaaleita bakteeripeitteitä ja ruokajäämiä saattaa olla myös vaikea kielellä tuntea. Tutkimusten mukaan suun tauteja aiheuttavilla bakteereilla on yhteyttä mm. sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen ja muistisairauksiin, joten bakteeripeitteiden säännöllinen poistaminen hampaiden pinnoilta on jo yleisterveydellisistä syistä ensiarvoisen tärkeää. Terve ja puhdas suu on tärkeä myös niille, joilla on keinonivel, sydämen läppävika tai tekoläppä, osteoporoosilääkitys tai he sairastavat syöpää.

Monet iäkkäät sairastavat useampaakin kroonista sairautta ja tarvitsevat monia erilaisia lääkkeitä, joista osa voi aiheuttaa syljen erityksen vähenemistä ja siten suun kuivuutta. Mitä pidempi on henkilön jatkuvassa käytössä olevien lääkkeiden lista, sitä todennäköisempää on, että niiden joukossa on myös suuta kuivattavia valmisteita.  Lisäksi eräät yleissairaudet (esim. nivelreuma, Alzheimerin tauti, diabetes, Sjögrenin syndroma, kilpirauhasen liika- ja vajaatoiminta) jo itsessään voivat aiheuttaa suun kuivumista. Kuiva suu vaikeuttaa henkilön puhumista huulten tarttuessa hampaiden pinnoille ja kielen pinnan kuivuessa. Nielemisen vaikeutuessa syöminen on hankalampaa, ja kuivat ruokapalat menevät herkemmin väärään kurkkuun. Arat, kuivat ja ohuet suun limakalvot myös tulehtuvat ja kipeytyvät helpommin. Kuivassa suussa hampaat reikiintyvät nopeasti, etenkin jos suun kostutukseen käytetään makeita mehuja tai pastilleja. Suun kuivuuden oireiden helpottamiseksi onkin suositeltavaa käyttää ruokaöljyä tai erikseen apteekista saatavia suuta kostuttavia tuotteita, mm. geeliä, suihketta tai imeskelytabletteja.

Terveet hampaat ja terve suu parantavat iäkkään henkilön elämän laatua. Monet heistä tarvitsevat kuitenkin omaisten, läheisten tai vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnan apua tämän päämäärän saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Hampaiden kotihoidon välineiden tulee olla asianmukaiset ja toimivat. Sähköhammasharjan tai tavallisen hammasharjan kunto on hyvä tarkistaa ajoittain, ja varmistaa hammasvälien puhdistamiseen tarvittavien väliharjojen tai tikkujen sekä sopivan hammastahnan saatavuus. Sähköhammasharjalla tehdyllä hampaiden pesulla saavutetaan tutkitusti parempi lopputulos. Jos iäkäs henkilö ei jostain syystä (esim. muistisairauden takia) itse kykene huolehtimaan suunsa puhtaudesta, häntä täytyy siinä auttaa kuitenkin jäljelläoleva toimintakyky huomioiden ja sitä tukien.

Kotona tapahtuva suun ja hampaiden  puhdistus ehkäisee monia hammas- ja iensairauksia, mutta erittäin tärkeää on myös käydä säännöllisesti hammaslääkärillä tarkastuksissa.

Tuire Kaitila-Tarvainen

hammaslääkäri, vanhusten hammashoidon erityispätevyys