Fredrikinkatu 77 A 1, 00100 Helsinki Ma-to 7.30 - 19.00 Pe 8.00 - 15.00 09 586 8150 / 09 694 7677
0

Hymyssä suin,
Helsingin sydämessä.
Jo vuodesta 1987. SOITA JA VARAA AIKA. 09 586 8150

Yhteystiedot

Apollonian Hammaslääkärit Oy
Fredrikinkatu 77 A 1, 00100 Helsinki

Kampin hammaslääkärikeskus Oy
Fredrikinkatu 77 A 1, 00100

Apollonian Hammaslääkärit Oy
(09) 586 8150

Kampin hammaslääkärikeskus Oy
(09) 694 7677

ajanvaraus@terveethampaat.fi

REKISTERISELOSTE

APOLLONIAN HAMMASLÄÄKÄRIT (2488880-9) OY:N POTILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklojen 12-14 mukainen

REKISTERINPITÄJÄ

Apollonian Hammaslääkärit Oy, Fredrikinkatu 77 A 1, 00100 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Tapio Jaakkonen, Fredrikinkatu 77 A 1, 00100 Helsinki Puh. 09-586 8150, ajanvaraus(a)terveethampaat.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Helminen, puh. 09-586 8150 ajanvaraus(a)terveethampaat.fi

REKISTERIN NIMI
Apollonian Hammaslääkärit Oy:n potilasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Järjestelmään kerätään asiakkaan tietoja, joita käytetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, hoidon toteutukseen, sen seurantaan sekä asiakkaan laskuttamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
• Asiakkaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Asiakkaan terveyttä koskevat esitiedot ja lähtötilanne
• Asiakkaalle annettavan hoidon lyhyt kuvaus sekä hoitoon tarvittavan lääkityksen ja hoitotarvikkeiden tiedot
• Asiakkaan hoitojakson alkamisaika, arvioitu hoitojakson pituus sekä tehtyjen hoitokäyntien määrä
• Tehtyjen tutkimusten tulokset, röntgenkuvat, hammaskuvat
• Ajanvaraustiedot
• Laskutustiedot
• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien tietojen sekä hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Potilaslain mukaisesti henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

1. Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan hoitohenkilökunnalla.

2. Sähköinen aineisto
Apollonian Hammaslääkärit Oy:n potilasrekisteri on sähköinen tietokanta ja siihen on pääsy vain niillä Apollonian Hammaslääkärit Oy:n hoitohenkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakasrekisterin käyttöä. Potilasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Toimimme Viestintäviraston ja Kanta-palveluiden vaatimusten mukaisesti. Rekisteriin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain Apollonian Hammaslääkärit Oy:n henkilökunnalla. Apollonian Hammaslääkärit Oy:n potilasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä ja sen tietoja käsittelevää henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on lain mukaisesti oikeus saada tarkastaa häntä itseään koskevat potilasrekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa häntä itseään koskevia sähköisen tietojärjestelmän lokitietoja. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai matkapuhelimeesi, kun vierailet sivustolla. Evästeitä käytetään yleisesti, jotta verkkosivustot toimisivat tai olisivat tehokkaampia. Ne myös välittävät anonyymiä tietoa sivuston omistajille.

Kuinka käytämme evästeitä?

Sivusto käyttää Google Analyticsin evästeitä.